Impressie haven

In Zevenbergen wordt de haven weer open gegraven. Hiermee wordt een historisch onderdeel van het centrum in ere hersteld en de zoet-water doorstroming in de Zuidwestelijke Delta bevorderd.

Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Moerdijk, Waterschap Brabantse Delta en de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Rijkswaterstaat is sponsor.

Het kierbesluit heeft tot gevolg dat de Zuidwestelijke Delta sterker verzilt. Hiervoor moet meer zoet water aangevoerd worden. De verbinding tussen de Roode vaart en de Mark wordt hiervoor open gegraven. Zo kan 10m3/s zoet water vanuit het Hollands Diep aangevoerd worden. Deze opgaaf past goed in de ambitie van de gemeente Moerdijk om in Zevenbergen het centrum een opknapbeurt te geven.

Situatie begin april 2019

Begin jaren 70 is de haven gedempt. Slechte kademuren en ander onderhoud gecombineerd met te weinig geld en gebrek aan historisch besef heeft geleid tot dit besluit. Nu is dus de kans om het water weer terug te brengen en het centrum een grote boost te geven.

Impressie haven ter hoogte van de markt

De werkzaamheden duren ongeveer twee jaar vanaf het tweede kwartaal van 2019. Op dat moment ben ik ingestapt om voor het gemeentelijk projectteam de projectbeheersing op me te nemen. Het team is IPM-georganiseerd en ik ben de manager projectbeheersing.

Interessante links

https://centrumontwikkelingzevenbergen.nl/

https://www.zwdelta.nl/projecten/roode-vaart-zevenbergen

https://www.brabantsedelta.nl/nieuws/2017/12/waterschap-werkt-mee-aan-meer-zoet-water-via-roode-vaart-in-west-brabant.html

https://www.bndestem.nl/dossier/centrum-zevenbergen~d4cb1e8a9-32c4-4488-b5dc-75372c65c982/