De afgelopen tien jaar heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd. Hier een greep uit die afgelopen tien jaar.

Waterschap Hollandse Delta – Manager Projectbeheersing

De manager projectbeheersing is een IPM rol volgens het model van Rijkswaterstaat en een teammanagers rol binnen Prince2.

16_wshd_2008_nieuwbeijerlandgors

Gors bij Nieuw-Beijerland aan de Spuidijk Oost

 • Ik ondersteun projectmanagers bij het beheersen van dijkversterkingsprojecten die uitgevoerd worden in het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma 2. Naast dat ik dagelijks een oog in het zeil houd op de voortgang, afspraken en soms ook een beetje inhoud, ben verantwoordelijk voor de (Prince2) registers, als het kwaliteitsregister, planning en risicoregister en verzorg de capaciteitsplanning van het projectteam.
 • Als planner verzorgde ik de deterministisch planning in Microsoft Project en een netwerkplanning (Microsoft Visio), beiden voor dagelijks gebruik door het projectteam.
 • Als risicomanager organiseer ik risicosessies en zorg ook inhoudelijk voor het risicoregister, die weer gebruikt wordt bij de probabilistische doorrekening van de raming (SSK) en planning (PPI).
 • Als laatste organiseer ik een aantal (time-driven) rapportages aan het programmamanagement van het waterschap zelf en het programmabureau HWBP2 en adviseer ik de projectmanager over punten van zorg en issues (die wellicht opgeschaald moeten worden naar de stuurgroep).

 

Gemeente Westland – Adviseur Ontwikkelagenda project “Op weg naar regie”

Presentatie resultaten bij de Maeslantkering

Presentatie resultaten bij de Maeslantkering

Ondersteuning van het management van de Teams Projecten en Projectondersteuning van de afdeling IBOR bij het afronden van de ontwikkelagenda rond het project “Op weg naar regie”

Twintig werkgroepen hebben onderzoek gedaan naar uiteenlopende onderwerpen in het kader van het intensiveren van uitbesteding van engineering en directievoering.

Ik heb resultaten van deze werkgroepen verzameld, inhoudelijk beoordeeld en in overleg met en namens de teamleiders de conclusie geschreven en bepaald wat de volgende stap in het proces is.

 

 

 

 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch – Planner/Programmeur

Binnendieze_sHertogenbosch

Doorzicht op de Binnendieze

 • Organiseren en afstemmen van al het werk aan de openbare buitenruimte met interne en externe partijen met als doel kwaliteit, bereikbaarheid te borgen en overlast en faalkosten te reduceren.
 • Het opstellen van een integraal meerjaren programma waarin alle disciplines binnen de gemeente meegenomen worden en door slimme afstemming besparingen gerealiseerd worden.
 • Het geven van procesondersteuning bij een aantal grote ontwikkelingen als vitalisering van diverse gebieden en verlegging Zuid-Willemsvaart.
 • Het ontwikkelen en implementeren van methodes en hulpmiddelen voor projectleiders van de afdeling Realisatie en Beheer ter ondersteuning van projectmatig werken (met name projectcontrol).
 • Opzetten van een sjabloonplanning voor verschillende disciplines in Microsoft Project. Het verzamelen van uitgewerkte projectplanningenplanningen in een groot overzicht, geografisch in de GIS-database en in tijd in Microsoft Project.
 • Opzetten van een systeem van capaciteitsplanning.

 

Gemeentewerken Rotterdam – Teamleider afdeling onderhoud Bruggen en tunnels

bruggetjerotterdam

Vervangen van een brug in het Melanchtonpark

 • Leiding geven aan een team van 8 werkvoorbereiders (MBO/HBO) en 2 ondersteuners bedrijfsvoering (Front Office);
 • Leiding geven aan een team van 8 Directievoerders en toezichthouders (MBO);
 • Maken en bijhouden van jaar programma en planning en sturen hier op;
 • Sturen van de teams op basis van resultaat, kwaliteit en productiviteit;
 • Adviseren over en het omvormen van de afdeling naar een project gestuurde organisatie;
 • Het uitdiepen van de opdrachtnemende rol van de afdeling binnen Gemeentewerken Rotterdam;
 • Het opzetten van een systeem om projecten en organisatie van de afdeling te (kunnen) sturen;
 • Het vormgeven van communicatie naar opdrachtnemers (accountmanagement en Frontoffice).

 

Gemeente Waddinxveen – Projectleider Civiele techniek

yalibims

Ophoging met Yalibims

Projectleider voor rioolvervangingen en wegreconstructies. Bijzondere uitdaging in deze gemeente is de slappe ondergrond. Links een foto van een ophoging na rioolrvervanging met licht ophoogmateriaal (Yalibims)

Verder ontwerp en subsidieaanvraag begeleid voor de aanleg van een recreatief fietspad voor het provinciaal fietspadennetwerk.

 

 

 

Gemeente Westland – Projectleider Q-team en adviseur bedrijfsvoering

 • Projectleider van het projectteam dat zich bezig gehouden heeft met het opzetten van werkprocessen en het opzetten van de beheerorganisatie voor deze processen en tijdelijk beheerder van de processen;
 • Adviseur voor het afdelingsmanagement op het gebied van kwaliteit(sverbetering) en efficiëntie(verbetering);
 • Adviseur en auteur van een reorganisatievoorstel voor twee van vier van de teams van de afdeling;
 • Als projectleider en functioneel ontwerper verantwoordelijk voor het opzetten van een planning en controltool voor de projectteams en het management van de afdeling. Deze tool is uitwerking en uitdieping van de planning en controlmethodiek zoals die binnen de systematiek Projectmatig werken is beschreven en heeft geresulteerd in zeer heldere en bruikbare software die op maat gesneden is voor de afdeling waar deze gebruikt wordt;
 • Accountmanager naar één van de opdrachtgevende afdelingen. Naast reguliere werkzaamheden als acquisitie, monitoren van lopend werk en het oplossen van problemen, samen met de eigen afdeling en de opdrachtgever de rollenverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer helder gemaakt en processen en procedures opgezet voor opdrachtverlening, verantwoording en overdracht van projecten.